Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Допомога Україні / Pomoc Ukrajině

Мені потрібна допомога

Potřebuji pomoci
Обласний центр допомоги Україні ЛК:
+420 770 138 756
Електронна пошта:
kacpu@kraj-lbc.cz

Chci pomáhat

Aktuálně

Aktuální informace o prodloužení dočasné ochrany v ukrajinštině

 

Informační materiály MV a MPSV

Registrace k prodloužení DO začne 30. ledna

 • Nová online platforma na registraci k prodloužení dočasné ochrany bude spuštěna 30. ledna 2023.
 • Oficiální link pro prodloužení dočasné ochrany: https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/
 • Na tomto odkazu se nachází část portálu FRS, kde si držitelé DO budou moci vytvořit svůj uživatelský účet a zaregistrovat se k prodloužení DO. Stránka má i verzi v ukrajinštině. Zatím jsou zde shromážděny:
  • informace pro žadatele o DO,
  • informace pro držitele DO,
  • informace o prodloužení DO,
  • chystají se Často kladené otázky.

Portál FRS

Portál FRS umožňuje objednávání cizinců na pracoviště OAMP při vyřizování pobytové agendy. V minulém zpravodaji jsme uvedli odkaz, který vede právě objednávací stránku, kde se cizinci s povoleným pobytem v ČR objednávají na pracoviště OAMP.

K prodloužení dočasné ochrany se ale bude využívat speciální část portálu na adrese https://prod.frs.gov.cz/docasna-ochrana/.

Dostali jsme informace, že se někteří držitelé DO objednali v běžném systému FRS na pracoviště OAMP. Toto objednání ale není registrací k prodloužení dočasné ochrany! Kdo si takto zarezervoval termín na OAMP, musí se po 30.1.2023 zaregistrovat na výše uvedeném odkazu k prodloužení DO, a projít všechny kroky registrace. Po úspěšné registraci dostane potvrzení, na kterém je uvedeno, že je dočasná ochrana prodloužena do 30.9.2023.

Informační materiály MV k prodloužení DO

Obecné informace k prodloužení DO

Informace pro zástupce nezletilé osoby

Doložení vztahu k dětem pro účely prodloužení DO

 • ke včerejším informacím jsme doplnili kapitolku k doložení vztahu k dětem, za které dospělý žádá o prodloužení DO

V první fázi online registrace k prodloužení dočasné ochrany označí dospělá osoba typ vztahu k dítěti, které registruje k prodloužení DO. Na základě toho systém vygeneruje seznam dokumentů, které bude třeba následně doložit při osobní návštěvě na OAMP. Dokumenty k prokázání vazby mohou být předloženy v ukrajinském, ruském a anglickém jazyce. V jiných jazycích je nutný jejich úředně ověřený překlad. Vzory dokumentů viz web MV.


Dokumenty se předkládají až při osobní návštěvě na OAMP (při převzetí štítku). Při registraci se do systému nepřikládají.

 

Typy vztahu:

 • rodič zastupuje své vlastní dítě – doloží:
  • rodný list dítěte, nebo
  • cestovní doklad (pas), kde je dítě zapsáno, nebo
  • čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • prarodič zastupuje vnouče – doloží
  • sérií rodných listů, pomocí kterých prokáže přímou linii rodinných vazeb, nebo
  • rodný list dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte, nebo
  • čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) 
 • zletilý sourozenec zastupuje nezletilého bratra nebo sestru – doloží
  • sérii rodných listů (svůj rodný list a rodný list sourozence), nebo
  • rodný list sourozence spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů, nebo
  • čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
 • dospělá osoba žádá za dítě, ke kterému má jinou vazbu (jiný příbuzný, blízká osoba, pěstoun, opatrovník, poručník...) – doloží
  • oficiální rozhodnutí úředního orgánu (může se jednat například o rozhodnutí o svěření do péče, o opatrovnictví, dohodu mezi pěstounem a rodiči spolu s průkazem o zapsání do seznamu pěstounů nebo rozhodnutí ukrajinského městského úřadu o svěření do pěstounské péče nebo ustanovení opatrovníka atd. Akceptována jsou rozhodnutí českých i ukrajinských orgánů), nebo
  • rodný list dítěte spolu s úředně ověřenou plnou mocí od rodičů dítěte, nebo
  • čestné prohlášení, učiněné před orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Nastanou tedy 3 typy situací:

 • průvodce dítěte bude mit potřebné doklady a doloží je,
 • průvodce dítěte nebude mít doklady k dítěti, ale požádá si o ně na Ukrajině a bude možné je získat,
 • průvodce dítěte nebude mít dokumenty a nebude možné je získat, v tom případě bude možné učinit čestné prohlášení na OSPOD v místě bydliště.

 

Práce s Infoservisem

 • Infoservis je pracovní portál aktuálních informací k podpoře uprchlíků z Ukrajiny. Začali jsme jej budovat v online nástroji Coda.io pro naši potřebu a pro naše členské organizace. Zveřejňujeme jej ale pro všechny, kdo informace potřebují.
 • Texty můžete kopírovat a využívat pro vlastní dokumenty.
 • Pokud potřebujete, můžete si informace vytisknout nebo vyexportovat do PDF.
 • Na obrázku níže poskytuji malý návod, jak na tisk: když jste na stránce, kterou chcete tisknout např. na stránce s informace v ukrajinštině), kliknete na tři tečky vedle názvu "Ukrajina" vlevo nahoře (musíte tam najet myší, aby se ukázaly), tím otevřete menu, kde zvolíte "Print & PDF" a pak vyberete, jestli chcete tisknout, nebo exportovat do PDF.
Infoservis
 • Infoservis sestává z mnoha tematických stránek zobrazených v lište vlevo. Některé z nich mají své podstránky - tehdy jsou označeny malou šipkou vedle názvu stránky. Když na šipku klepnete myší, otočí se směrem dolů a zobrazí všechny podstránky. Jako na obrázku níže - vlevo se podstránky nezobrazují, vpravo ano.
Podstránka
 • V prostředí Coda lze i vyhledávat - pomocí pole "search" vlevo nahoře. Jak vypisujete hledané slovo, zobrazují se výsledky hledání.

Vyhledávání

 

 

Liberecký kraj zavírat uprchlické centrum nebude

01.06.2022  /  I přesto, že uprchlická krize oproti začátku války na Ukrajině zeslábla a některá centra pro uprchlíky v České republice omezují svůj provoz nebo zcela zavírají, Liberecký kraj k takovému kroku nepřistoupí. „Od začátku války...

Změna provozní doby Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině Libereckého kraje

13.05.2022  /  Регіональний центр допомоги Україні у Ліберецькій області обмежує свою роботу з суботи, 14 травня 2022 року, у звязку із зниженням попиту на його послуги. З понеділка по пятницю центр працюватиме з 08:00 до 17:00. У решту часу Регіональний центр доп...

Zadejte text